De noodwendige herbezinning in de casino markt

Posted by admin at March 31, 2015

Category: Uncategorized

’Alle casino markt-euforie heeft dat ideaal van een rationele samenleving – een samenleving die het goede leven voor allen nastreeft, die zich spiegelt aan het idee van een universele mensheid, een maatschappij waarin beslissingen genomen worden in gezamenlijk overleg, nadat in een dialoog argumenten zijn uitgewisseld en de redelijkheid van standpunten en handelen is onderzocht – echter nog niet kunnen vernietigen.

De aanhang voor het idee van de casino marktutopie mag groot lijken, het dagelijks leven heeft zijn eigen logica. Daarin zijn de markt en de dictatuur van het product nog volop in strijd met de zorgethiek, de gelijkheid van ongelijken en de coöperatieve gedachte. Als de signalen ons niet bedriegen, zien we ook in het publieke debat signalen van een herbezinning op de heilloze weg die de samenleving en zijn economie zijn ingeslagen.

Dat lijkt ons de basis om de problematiek van de casino staat op een sympathieke wijze aan de orde te stellen. Bij wijze van contrast hebben we deze casino invalshoek een groter gewicht gegeven dan haar op grond van omvang wellicht toekomt. Maar de toekomst is nooit louter een optelsom van kwantiteiten. Bovendien staat de marktscepsis in een traditie die langer en eerbiedwaardiger is dan de huidige casino markt-euforie. De mythe van het marktdenken is een recente constructie die enkele decennia geleden nog als grof en ondenkbaar zou zijn verworpen.’